ბეტონის იატაკის მოხეხვა

ბეტონის იატაკის მშრალი მეთოდით მოხეხვა

ბეტონის იატაკის ზედაპირის მშრალი მეთოდით მოხეხვა წარმოადგენს მსოფლიოში სამრეწველო იატაკების მოწყობის ერთ ერთ გავრცელებულ ფორმას. იტალიური წარმოების თანამედროვე იატაკის მოსახეხი დანადგარი შესაძლებლობას გვაძლევს მოხეხოთ როგორც ახალი ასევე არსებული ბეტონის იატაკის ნებისმიერი ტიპის ზედაპირი.

 „Opinio„ -ს მიერ წარმოდგენილი ალმასის ქვებით მოხეხილი სისტემები განკუთვნილია როგორც სამრეწველო ასევე დეკორატიული ბეტონის იატაკის ზედაპირის მოსაპირკეთებლად. ალმასის ქვებით ბეტონის იატაკის პროფესიონალური მოხეხვა ითვალისწინებს მოხეხვის სამ ეტაპს. თითოეული ეტაპი განსაზღვრავს ბეტონის იატაკის ზედაპირის ვიზუალურ მხარეს და სიპრიალის ხარისხს.

გამოყენება

სასაწყობე მეურნეობა

ავტოსადგომები

მიწისქვეშა პარკინგები

პოლიმერული ზედაპირის საფუძველი


ბეტონის იატაკის მოხეხვა

უპირატესობა

ცვეთამედეგი ზედაპირი

ესთეტიური უმტვერო

მოზაიკის სტრუქტურა

ზედაპირის ხელოვნურად თანაბარი გაცვეთა

დაზიანებული ზედაპირის აღდგენა

მარტივად მოსავლელი

საიმედო ზედაპირი

რომლის წყალობითაც ბეტონის იატაკს შეუძლია გაუძლოს სერიოზულ დატვირთვას - როგორც სტატიკური, ასევე დინამიურს

“Opinio“ არის, პოლირებული ბეტონის, სამრეწველო და დიზაინ იატაკების მოწყობის პროფესიონალური გადაწყვეტილებების კომპანიაა, რომლის პრიორიტეტია მხოლოდ მაღალი ხარისხის მასალებით პოლირებული ბეტონის იატაკების მოწყობის ტექნოლოგიების კვლევა და ნებისმიერი სირთულის საინსტალაციო სამუშაოების შესრულება საქართველოში.


ხშირად დასმული კითხვები

პასუხი