აღდგენა/განახლება

აღდგენითი სამუშაოები

ჩვენს კომპანიას შესწევს ძალა აღადგინოს, როგორც დაზიანებული იატაკები  აგრეთვე გარდაქმნას სხვა სახის საფარად რომელიც დააკმაყოფილებს დამკვეთის მოთხოვნებს.

პოლიურეთანის იატაკის აღდგენა

პოლიურეთანის იატაკი

მასალის სტრუქტურა გამოირჩევა გლუვი ზედაპირით და მაღალი სიმტკიცით, რაც არ აძლევს საშუალებას ჭუჭყს შეაღწიოს სიღრმეში.

ეპოქსიდური იატაკის აღდგენა

ეპოქსიდური იატაკი

ეპოქსიდური იატაკის ზუსტი მიზნობრივი გამოყენება დამოკიდებულია იატაკის საბოლოო გამოყენების დანიშნულებაზე.

ქვის ხალიჩის საფარის აღდგენა

ქვის ხალიჩის ზედაპირი

ეს არის პოლიმერული საფარი, რომელიც შედგება ორი კომპონენტისგან, მინერალური ნაწილაკები და პოლიმერული ფისი.

მიკროცემენტის საფარის აღდგენა

მიკროცემენტის საფარი

მიკროცემენტით დამუშავებისას  არ არის აუცილებელი არსებული კედლის ან იატაკის დემონტაჟი. ეს პროდუქტი უნიკალურია.

ბეტონის საფარი

ბეტონის საფარის აღდგენა

ბეტონის იატაკის ზედაპირის მშრალი მეთოდით მოხეხვა წარმოადგენს მსოფლიოში სამრეწველო იატაკების მოწყობის. . .