ჩვენ შესახებ

პროფესიონალური გადაწყვეტილებები

ჩვენი კომპანია, ქმნისასხამსანახლებს იატაკებს

“Opinio” წარმოადგენს სამრეწველო და დიზაინ იატაკების მოწყობის კომპანიას, რომელიც ორიენტირებულია როგორც იატაკების მოწყობის ტექნოლოგიებზე, ასევე სხვადასხვა დიზაინერულ გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენი მისია

უპირველეს ყოვლისა, მაქსიმალურად ხარისხიანად და ოპტიმალური ფასით სრულად დააკმაყოფილოს დამკვეთის მოთხოვნები. კომპანია მუდმივად ითვისებს ახალ სამშენებლო ტექნოლოგიებს, იღებს მონაწილეობას ბიზნეს-კონფერენციებში და პარტნიორების დახმარებით, ყოველწლიურად იღრმავებს თავის პროფესიულ გამოცდილებას სხვადასხვა სამშენებლო მიმართულებების განხრით, რათა შესთავაზოს დამკვეთებს უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და მაღალი დონის მომსახურება.

კომპანიის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს სამრეწველო იატაკების მოწყობის პროცესის სრულყოფა და საკუთარი პროფილით, მსოფლიოში არსებული ტექნოლოგიების განვითარება ქართულ სამშენებლო ბაზარზე.

ჩვენი ხედვა

სწრაფ ტექნოლოგიურ პროგრესს ხელი შეუწყო სხვადასხვა სახის იატაკების მოსაწყობი მასალებისა და ცალკეული პროდუქციის იმპორტმა. მიმდინარე პერიოდში შესრულებულ სამუშაოებსა და სამშენებლო მასალებზე დაკვირვებამ განაპირობა  ევროპული და აზიური წარმოების პროდუქციის საქართველოს ბაზარზე ადაპტირება. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების შედეგად, კომპანიამ შეიმუშავა სხვადასხვა დანიშნულების სამრეწველო და დიზაინ იატაკების მოსაწყობი საკუთარი სისტემები.

რატომ ჩვენ?

ინდივიდუალური მიდგომა ყველა დამკვეთთან

 • ჩვენ ვართ პროფესიონალები;
 • ვასრულებთ იმას რასაც გპირდებით;
 • ჩვენ ვართ სწრაფები;
 • შეგვიძლია ნებისმიერი მწარმოებლის მასალით მუშაობა;

15 წლიანი გამოცდილება გვაძლევს შესაძლებლობას შევასრულოთ ნებისმიერი სირთულის სამუშაოები ჩვენს სფეროში.

ტექ. დავალება

დამკვეთის მიერ მოცემული ტექნიკური დავალება, რომელიც შემოწმებულ იქნება ჩვენი სპეციალისტების მიერ, თუ რამდენად განხორციელებადია არსებულ პირობებში.

ობიექტის შესწავლა

ჩვენი ჯგუფი შეისწავლის, თუ რამდენად შეესაბამება მოცემული ობიექტი ტექნიკურ დავალებას. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა მონაცემი დამაკმაყოფილებელია, გადავდივართ შემდგომ ეტაპზე..

მასალის შერჩევა

დამკვეთთან შეთანხმებით ვარჩევთ შესაბამის მასალას, რომელიც დააკმაყოფილებს ტექ.დავალებაში მოცემულ ყველა ელემენტს.

პროექტის შესრულება

ჩვენი გამოცდილი ჯგუფი შეასრულებს დავალებას, მოთხოვნილი ტექნოლოგიის დაცვით, შეთანხმებულ დროსა და ხარისხში.

საქმიანობის ძირითადი სფერო და მიმართულებები:

ჩვენ დამკვეთებს “ოპინიო” სთავაზობს კვალიფიციური გუნდით მაღალ ხარისხში შესრულებას,  შემდეგი მომსახურების:

 • ბეტონის იატაკის მოხეხვა/აღდგენა
 • ბეტონის იატაკის პოლირება/აღდგენა
 • თვითსწორებადი იატაკის დასხმა
 • პოლიურეთანის იატაკის მოწყობა
 • ეპოქსიდური იატაკის მოწყობა
 • ქვის ხალიჩის მოწყობა
 • მიკროცემენტის იატაკი/კედლის მოწყობა
 • მიკროცემენტის საფეხურების/დეკორაციების მოწყობა
 • რთული დიზაინრული გადაწყვეტილებები
 • იატაკების აღდგენა/რესტავრაცია

ჩვენი გუნდი

„Opinio“-ს პერსონალი დაკომპლექტებულია მაღალი დონის პროფესიონალებით, რომლებიც საქმიანობის შესაბამისი მიმართულებებით აქვთ მიღებული მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საქართველოში ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ყველა ჩვენს დამკვეთს, მიუხედავად იმისა თუ რა მოცულობის ობიექტია შესასრულებელი.