თუ შეიძლება გავაკეთოთ ქვის ხალიჩა აბაზანაში?

კი შეიძლება!!!