მშრალი მეთოდით მოხეხვა რა უპირატესობას მაძლევს

პასუხი