როგორ მუშაობს მიკროცემენტი იატაკ-ქვეშა გათბობის დროს?

მიკროცემენტს®-ს თბოგამტარობის მნიშვნელობა აქვს λ =0.46.
იატაკ-ქვეშა გათბობის დროს შეგვიძლია მოვაწყოთ მიკროცემენტის იატაკი.