შესაძლებელია თუ არა მიკროცემენტის დატანა კერამიკულ ფილებზე ან ხის იატაკზე?

მიკროცემენტი შეიძლება დავიტანოთ ნებისმიერ ზედაპირზე, როდესაც შემსრულებელს ყურადღებით და ზუსტად აქვს შეფასებული არსებული საფარი.