ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა მიკროცემენტის იატაკი/კედელი?

დიახ. მკაცრი ტესტები აჩვენებს, რომ გამოყენებისა და გაშრობის ფაზების შემდეგ, მიკროცემენტი® არ გამოყოფს ჰაერში მავნე ნივთიერებებს მოზრდილთათვის და ბავშვებისთვის.