ეპოქსიდური იატაკი

ნებისმიერი იატაკი მოითხოვს გარკვეულ მოვლას, გამონაკლისს არც ეპოქსიდური ზედაპირი წარმოადგენს, რომლის წმენდაც შესაძლებელია განხორციელდეს ორი სახით: მექანიკურად და ქიმიურად. სრულფასოვანი შედეგი მიიღება წმენდის ორივე მეთოდის ერთდროულად გამოყენების შედეგად.  

ფისოვანი იატაკი თავისთავად არ წარმოადგენს მტვრის წარმომქმნელს, მაგრამ იგი იმტვერება სხვა წყაროებიდან, მტვრის ჭუჭყის ნაწილაკები კი მოქმედებს როგორც აბრაზიული მასალა, ტრანსპორტის მოძრაობის დროს.ფარმაცევტულ, კოსმეტიკისა და კვების ინდუსტრიისთვის უმნიშვნელოვანესია ჰიგიენური იატაკების უზრუნველყოფა, რისთვისაც აუცილებელია სწორად შერჩეული გამწმენდი მექანიზმები.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე