მიკროცემენტის საფეხურები

მიკროცემენტის საფეხურები

  • March 12, 2023

Project აღწერა

საცხოვრებელ ბინაში საფეხურების ზედაპირი შეიფუთა მიკროცემენტით (Microtopping).