მიმდინარე ობიექტი

ტექნიკურ ოთახში სადაც უნდა მოხდეს სხვადასხვა ნაწილის კალიბრაცია, დამკვეთმა დავალება მოგვცა რომ მიგვეღო სუფთა და ჰიგიენური ზედაპირი, ეს მოთხოვნები რათქმაუნდა დავუკმაყოფილეთ და არსებულ ბეტონის ზედაპირზე დავიტანეთ ეპოქსიდური საფარი.

როგორ მოვუაროთ, ვიზრუნოთ ფისოვან იატაკზე?

ნებისმიერი იატაკი მოითხოვს გარკვეულ მოვლას და გამონაკლისი არც ეს იატაკია.იატაკის წმენდა არის ორი სახის: მექანიკური და ქიმიური, რომლის ერთად გამოყენებით მიიღება სრულფასოვანი შედეგი.ფისოვანი იატაკი თავისთავად არ წარმოადგენს მტვრის წარმომქმნელს, მაგრამ იგი იმტვერება სხვა წყაროებიდან. მტვრის ჭუჭყის ნაწილაკები მოქმედებს როგორც აბრაზიული მასალა, ტრანსპორტის მოძრაობის დროს.ფარმაცევტულ, კოსმეტიკისა და კვების ინდუსტრიისთვის უმნიშვნელოვანესია ჰიგიენური იატაკების უზრუნველყოფა, რისთვისაც აუცილებელია...