ეპოქსიდური იატაკის შესრულებისას გასათვალისწინებელია

ეპოქსიდური იატაკის შესრულებისას გასათვალისწინებელია

📣 რეალობა, რომელსაც ვაწყდებით ეპოქსიდური იატაკის მოწყობისას უყურადღებობის გამო.

📣 ეპოქსიდური იატაკის დაზიანების ძირითადი მიზეზი არის იატაკის ქვეშ არსებული ტენიანობა.

ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება:

ა) შემსრულებელმა არ გააფრთხილა დამკვეთი და არსებული ტენიანობის მიუხედავად შეასრულა საქმე.

ბ) დამკვეთი იყო გაფრთხილებული შემსრულებლის მიერ მოსალოდნელ შედეგებზე, თუმცა მოკლევადიანი შედეგი არჩია ან დამკვეთს არ ჰქონდა სათანადოდ გამოკვლეული არსებული ზედაპირის ხარისხი

📣ფოტოები გადაღებულია ჩვენს მიერ, საქართველოს ერთ-ერთ საწარმოო ფართში.

📣გაითვალისწინეთ, აღნიშნული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია საწარმოო პროცესების დროებით შეჩერება.